2022
Drusilla Barrett

Etikern

Etikern löser alltför snabbt frågan om spermiegivares konfidentialitet till förmån för givaren och banken (2 oktober). Det förefaller klart att varje verkligt etisk ståndpunkt i denna fråga bör ge mycket hög prioritet åt barnets och förälderns rätt att få genetisk information för barnets medicinska vård. Den underliggande och viktiga frågan är dock själva processen med spermiedonation och alla dess konsekvenser, av vilka några, som den här, trotsar etiska lösningar. Richard Lieser Tulsa